Verschillende kralen, zelfde kleur/tint
Material: glas.

Code: 14545
Basic-mix, ± 7-26 mm, ± 35 gram + 15 gram gratis.
Basic-mix, ± 7-26 mm, ± 35 gram + 15 gram gratis.
€ 0.25
Aantal:
Kralen 14545

Code: 14548
Micro-mix, ± 3-13 mm, ± 40 gram + 20 gram gratis.
Micro-mix, ± 3-13 mm, ± 40 gram + 20 gram gratis.
€ 0.25
Aantal:
Kralen 14548

Code: 16065
Micro-mix, ± 3-12 mm, ± 40 gram + 20 gram gratis.
Micro-mix, ± 3-12 mm, ± 40 gram + 20 gram gratis.
€ 0.25
Aantal:
Kralen 16065

Code: 16066
Micro-mix, ± 5-21 mm, ± 40 gram + 20 gram gratis.
Micro-mix, ± 5-21 mm, ± 40 gram + 20 gram gratis.
€ 0.25
Aantal:
Kralen 16066

Code: 14606
Semi-fancy-mix, ± 6-20 mm, ± 35 gram + 15 gram gratis.
Semi-fancy-mix, ± 6-20 mm, ± 35 gram + 15 gram gratis.
€ 0.25
Aantal:
Kralen 14606

Code: 14607
Semi-fancy-mix, ± 4-22 mm, ± 35 gram + 15 gram gratis.
Semi-fancy-mix, ± 4-22 mm, ± 35 gram + 15 gram gratis.
€ 0.25
Aantal:
Kralen 14607

Code: 16510
Melting snow, ± 4-20 mm, ± 35 gram + 15 gram gratis.
Melting snow, ± 4-20 mm, ± 35 gram + 15 gram gratis.
€ 0.25
Kralen 16510