Ovaal Ovaal
Materiaal: glas / Rijggat: 1 mm.


 

Code: 14724
Ovaal, 9x10 mm, rijggat 1 mm, 35 stuks + 15 stuks gratis.
Ovaal, 9x10 mm, rijggat 1 mm, 35 stuks + 15 stuks gratis.
 0.25
Aantal:
Kralen 14724

Code: 13116
Ovaal plat, 5x8 mm, rijggat 1 mm, 60 stuks + 30 stuks gratis.
Ovaal plat, 5x8 mm, rijggat 1 mm, 60 stuks + 30 stuks gratis.
 0.25
Aantal:
Kralen 13116

Code: 13167
Ovaal plat, 4x8 mm, rijggat 1 mm, 60 stuks + 25 stuks gratis.
Ovaal plat, 4x8 mm, rijggat 1 mm, 60 stuks + 25 stuks gratis.
 0.25
Aantal:
Kralen 13167

Code: 13168
Ovaal plat, 4x8 mm, rijggat 1 mm, 60 stuks + 30 stuks gratis.
Ovaal plat, 4x8 mm, rijggat 1 mm, 60 stuks + 30 stuks gratis.
 0.25
Aantal:
Kralen 13168

Code: 13172
Ovaal plat, 4x9 mm, rijggat 1 mm, 60 stuks + 25 stuks gratis.
Ovaal plat, 4x9 mm, rijggat 1 mm, 60 stuks + 25 stuks gratis.
 0.25
Aantal:
Kralen 13172

Code: 13174
Ovaal plat, 4x8 mm, rijggat 1 mm, 70 stuks + 30 stuks gratis.
Ovaal plat, 4x8 mm, rijggat 1 mm, 70 stuks + 30 stuks gratis.
 0.25
Aantal:
Kralen 13174

Code: 13175
Ovaal plat, 4x8 mm, rijggat 1 mm, 60 stuks + 25 stuks gratis.
Ovaal plat, 4x8 mm, rijggat 1 mm, 60 stuks + 25 stuks gratis.
 0.25
Aantal:
Kralen 13175

Code: 14696
Ovaal, 7x9 mm, rijggat 1 mm, 65 stuks + 30 stuks gratis.
Ovaal, 7x9 mm, rijggat 1 mm, 65 stuks + 30 stuks gratis.
 0.25
Aantal:
Kralen 14696

Code: 14698
Ovaal, 6x8 mm, rijggat 1 mm, 75 stuks + 30 stuks gratis.
Ovaal, 6x8 mm, rijggat 1 mm, 75 stuks + 30 stuks gratis.
 0.25
Aantal:
Kralen 14698

Code: 14704
Ovaal, 7x8 mm, rijggat 1 mm, 70 stuks + 30 stuks gratis.
Ovaal, 7x8 mm, rijggat 1 mm, 70 stuks + 30 stuks gratis.
 0.25
Aantal:
Kralen 14704

Code: 14706
Ovaal, 9x11 mm, rijggat 1 mm, 35 stuks + 15 stuks gratis.
Ovaal, 9x11 mm, rijggat 1 mm, 35 stuks + 15 stuks gratis.
 0.25
Aantal:
Kralen 14706

Code: 14707
Ovaal, 9x11 mm, rijggat 1 mm, 35 stuks + 13 stuks gratis.
Ovaal, 9x11 mm, rijggat 1 mm, 35 stuks + 13 stuks gratis.
 0.25
Aantal:
Kralen 14707

Code: 14708
Ovaal, 6x8 mm, rijggat 1 mm, 80 stuks + 35 stuks gratis.
Ovaal, 6x8 mm, rijggat 1 mm, 80 stuks + 35 stuks gratis.
 0.25
Aantal:
Kralen 14708

Code: 14710
Ovaal, 8x11 mm, rijggat 1 mm, 35 stuks + 13 stuks gratis.
Ovaal, 8x11 mm, rijggat 1 mm, 35 stuks + 13 stuks gratis.
 0.25
Aantal:
Kralen 14710

Code: 14711
Ovaal, 7x9 mm, rijggat 1 mm, 75 stuks + 30 stuks gratis.
Ovaal, 7x9 mm, rijggat 1 mm, 75 stuks + 30 stuks gratis.
 0.25
Aantal:
Kralen 14711

Code: 14715
Ovaal, 7x8 mm, rijggat 1 mm, 75 stuks + 30 stuks gratis.
Ovaal, 7x8 mm, rijggat 1 mm, 75 stuks + 30 stuks gratis.
 0.25
Aantal:
Kralen 14715

Code: 14716
Ovaal, 9x10 mm, rijggat 1 mm, 35 stuks + 15 stuks gratis.
Ovaal, 9x10 mm, rijggat 1 mm, 35 stuks + 15 stuks gratis.
 0.25
Aantal:
Kralen 14716

Code: 14720
Ovaal, 7x9 mm, rijggat 1 mm, 70 stuks + 28 stuks gratis.
Ovaal, 7x9 mm, rijggat 1 mm, 70 stuks + 28 stuks gratis.
 0.25
Aantal:
Kralen 14720

Code: 14723
Ovaal, 9x11 mm, rijggat 1 mm, 35 stuks + 17 stuks gratis.
Ovaal, 9x11 mm, rijggat 1 mm, 35 stuks + 17 stuks gratis.
 0.25
Aantal:
Kralen 14723

Code: 14725
Ovaal, 8x11 mm, rijggat 1 mm, 35 stuks + 15 stuks gratis.
Ovaal, 8x11 mm, rijggat 1 mm, 35 stuks + 15 stuks gratis.
 0.25
Aantal:
Kralen 14725

Code: 14727
Ovaal, 7x9 mm, rijggat 1 mm, 70 stuks + 30 stuks gratis.
Ovaal, 7x9 mm, rijggat 1 mm, 70 stuks + 30 stuks gratis.
 0.25
Aantal:
Kralen 14727

Code: 14728
Ovaal, 8x10 mm, rijggat 1 mm, 30 stuks + 15 stuks gratis.
Ovaal, 8x10 mm, rijggat 1 mm, 30 stuks + 15 stuks gratis.
 0.25
Aantal:
Kralen 14728

Code: 14730
Ovaal, 7x9 mm, rijggat 1 mm, 75 stuks + 30 stuks gratis.
Ovaal, 7x9 mm, rijggat 1 mm, 75 stuks + 30 stuks gratis.
 0.25
Aantal:
Kralen 14730

Code: 14731
Ovaal, 8x11 mm, rijggat 1 mm, 30 stuks + 15 stuks gratis.
Ovaal, 8x11 mm, rijggat 1 mm, 30 stuks + 15 stuks gratis.
 0.25
Aantal:
Kralen 14731

Code: 14734
Ovaal, 7x10 mm, rijggat 1 mm, 60 stuks + 28 stuks gratis.
Ovaal, 7x10 mm, rijggat 1 mm, 60 stuks + 28 stuks gratis.
 0.25
Aantal:
Kralen 14734

Code: 14735
Ovaal, 8x11 mm, rijggat 1 mm, 35 stuks + 15 stuks gratis.
Ovaal, 8x11 mm, rijggat 1 mm, 35 stuks + 15 stuks gratis.
 0.25
Aantal:
Kralen 14735

Code: 14738
Ovaal, 9x11 mm, rijggat 1 mm, 35 stuks + 13 stuks gratis.
Ovaal, 9x11 mm, rijggat 1 mm, 35 stuks + 13 stuks gratis.
 0.25
Aantal:
Kralen 14738

Code: 16242
Olivary 11x8 mm, rijggat 2 mm, 20 stuks + 10 stuks gratis.
Olivary 11x8 mm, rijggat 2 mm, 20 stuks + 10 stuks gratis.
 0.25
Aantal:
Kralen 16242

Code: 16579
Ovaal, 10x9 mm, rijggat 1 mm, 20 stuks + 5 stuks gratis.
Ovaal, 10x9 mm, rijggat 1 mm, 20 stuks + 5 stuks gratis.
 0.25
Aantal:
Kralen 16579

Code: 16688
Ovaal plat, 10x8x6 mm, rijggat 1 mm, 20 stuks + 5 stuks gratis.
Ovaal plat, 10x8x6 mm, rijggat 1 mm, 20 stuks + 5 stuks gratis.
 0.25
Aantal:
Kralen 16688

Code: 16692
Ovaal plat, 10x8x6 mm, rijggat 1 mm, 20 stuks + 5 stuks gratis.
Ovaal plat, 10x8x6 mm, rijggat 1 mm, 20 stuks + 5 stuks gratis.
 0.25
Aantal:
Kralen 16692

Code: 17353
Ovaal plat, 10x8x6 mm, rijggat 1 mm, 20 stuks + 5 stuks gratis.
Ovaal plat, 10x8x6 mm, rijggat 1 mm, 20 stuks + 5 stuks gratis.
 0.25
Aantal:
Kralen 17353

Code: 17356
Ovaal, 9x6 mm, rijggat 1 mm, 20 stuks + 5 stuks gratis.
Ovaal, 9x6 mm, rijggat 1 mm, 20 stuks + 5 stuks gratis.
 0.25
Aantal:
Kralen 17356

Code: 17357
Ovaal, 9x6 mm, rijggat 1 mm, 20 stuks + 5 stuks gratis.
Ovaal, 9x6 mm, rijggat 1 mm, 20 stuks + 5 stuks gratis.
 0.25
Aantal:
Kralen 17357

Code: 17358
Ovaal, 9x6 mm, rijggat 1 mm, 20 stuks + 5 stuks gratis.
Ovaal, 9x6 mm, rijggat 1 mm, 20 stuks + 5 stuks gratis.
 0.25
Aantal:
Kralen 17358